Hlavička
Hlavička
Vyhľadávanie
Úvod Oleje a Mazivá SLOVNAFTPlastické mazivá

Plastické mazivá

Filter:
Zoradiť podľa: Názov Cena Dátum pridania
( Nájdených 32 produktov )
Komplexné hlinité plastické mazivo - MOL Alubia AK 1EP

Komplexné hlinité plastické mazivo - MOL Alubia AK 1EP

 

Popis výrobku:

Plastické mazivo MOL Alubia AK 1EP je vysoko výkonné mazivo vyrobené na báze komplexného hlinitého mydla a hlboko rafinovaného ropného oleja. Z jeho zloženia vyplýva vynikajúca odolnosť voči vode aj v dynamických podmienkach prúdiacej vody a veľmi dobrá čerpateľnosť. Obsahuje prísady s EP vlastnosťami a tiež s antioxidačným, protikoróznym a ochranným účinkom aj pri kontakte s neželeznými kovmi. MOL Alubia AK 1EP má hladkú štruktúru, mäkkú konzistenciu a svetlohnedú farbu.


Použitie:

Viacúčelové komplexné hlinité plastické mazivo MOL Alubia AK 1EP je určené najmä na mazanie klzných a valivých ložísk, najmä v hutníctve a strojárstve. Pri kontinuálnom domazávaní je vhodné aj na mazanie uložení vystavených prúdu vody a to aj pri vyšších teplotách. Pre jeho mäkkú konzistenciu je špecificky určené pre centrálne mazacie systémy s dlhými dopravnými cestami, kde pri kontinuálnom domazávaní zabezpečuje dobrý chod ložísk až do teploty +160°C. Prednostne je určené pre zariadenia na kontinuálne odlievanie ocele. Teplotný rozsah použitia: od -20°C do +120°C (pri p ravidelnom premazávaní až do +160°C)

 

Výhody výrobku
vynikajúca čerpateľnosť
vynikajúce protioterové vlastnosti
EP vlastnosti
dlhá životnosť
veľmi dobrá odolnosť voči vode
veľmi dobrá protikorózna ochrana

 

Špecifikácie a súhlasy:

Konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 1
ISO 6743-9: L-XBDHB 1
DIN 51502: KP1N-25Skladovanie a manipulácia:

Produkt neobsahuje žiadne toxické látky. Pri skladovaní a manipulácii s výrobkom dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými výrobkami. Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na zastrešených miestach chránených pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením. V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 24 mesiacov Po iniciácii horí, nehaste vodou! Odporúčaná teplota skladovania: max. 45°C

na dopyt porovnať
od 30,31 € 31,90 €
36,37 €s DPH ušetríte 5 %
LE 1250 ALMASOL 400g

Vysokoteplotné plastické mazivo je vyrobené zo špeciálne vybraného minerálneho oleja a anorganického zahusťovadla. Nemá bod skvapnutia. Hmotnosť 400 g.

 

Vlastnosti: 

 - obsahuje špeciálny ALMASOL aditív, prísadu na zníženie opotrebenia, táto výhradná prísada od LE je chemicky neutrálna a má afinitné vlastnosti ku kovovým povrchom podobne ako polárne látky. 

 - na pracovných plochách vytvára mikroskopickú  vrstvu schopnú unášať obrovské záťaže

 - vrstva je nepriepustná voči účinkom kyselín a eliminuje priamy kontakt kov-kov, čím minimalizuje trenie a opotrebenie.

 - schopnosť dlhodobo chrániť povrchy pred deštrukčným účinkom korózie a oxidácie, ktoré môžu nastať pri zvýšených teplotách.

 

LE 1250 ALMASOL® vysokoteplotné plastické mazivo je vyvinuté na zabezpečenie stáleho mazania ložísk pri vysokých teplotách, na náhradu bežných mazív, ktoré pri v ysokých teplotách mäknú a vytečú, čím spôsobujú zadieranie ložísk, prestoje a zvyšujú náklady na údržbu. Mazivo, ktoré je bez bodu skvapnutia - nevytečie z ložísk a odoláva vysokým teplotám, umožňuje predĺženie intervalov mazania a zníženie spotreby maziva.
LE 1250 ALMASOL® sa výborne uplatňuje vložiskách, ktoré sú vo vnútri alebo vblízkosti zariadení s tepelným zdrojom. Používa sa na mazanie ložísk pri vysokých teplotách, ložísk zavážacích vozíkov, granulačných mlynov, pecných dopravníkov, dymových ventilátorov, odsávačov sadzí, vozíkov vo vápenkách, v tehelniach, v keramických závodoch, v strojoch na výrobu a manipuláciu s asfaltom.
Vysoká viskozita základového oleja môže zvýšiť zaťaženie pri studených štartov.
Hoci mazivo je konštruované na báze anorganického zpevňovadla, obsahuje minerálny olej, ktorý sa pri veľmi vysokých teplotách môže rozkladať za vzniku karbónových úsad, tak ako sa to deje pri iných mazivách s obsahom minerálnych olejov. Pri štandardnej prevádzkovej teplote sa aplikuje normálny interval domazania. Pri prekročení štandardnej teploty je potrebné interval domazávania výrazne skrátiť.
Zabráňte zmiešaniu s inými plastickými mazivami.
Teplotný rozsah použitia: od -20°C do +230°C

 

Výhody výrobku
- použitie pri vysokých teplotách
- špeciálna prísada ALMASOL® na zníženie opotrebenia
- výborná mechanická stabilita
- lepšia živ otnosť ložísk pri vysokých teplotách
- chráni ložiská pred hrdzavením a koróziou
- znížená spotreba mazív
- nižšie náklady na údržbu


Skladovanie a manipulácia
Skladujte vuzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.
Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.
Pre bližšie informácie si v yžiadajte Kartu bezpečnostných údajovproduktu.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov
Horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti.
Odporúčaná teplota skladovania: -5°C - 40°C

 

Vzhľad: červené, maslové

 

na dopyt porovnať
18,18 € 19,14 €
21,82 € s DPH ušetríte 6 %
LE 1275 ALMAPLEX 400g

Priemyselné plastické mazivo vyrobené z minerálneho základového oleja a spevňovadla na báze hlinitého komplexu, zabezpečujúce vysokú mazivosť a odolnosť voči oxidácii. Hmotnosť 400g. Farba: oranžová homogénna

 

Vlastnosti: 

- obsahuje špeciálny ALMASOL aditív, prísadu na zníženie opotrebenia, táto výhradná prísada od LE je chemicky neutrálna a má afinitné vlastnosti ku kovovým povrchom podobne ako polárne látky. 

 - na pracovných plochách vytvára mikroskopickú  vrstvu schopnú unášať obrovské záťaže

 - vrstva je nepriepustná voči účinkom kyselín a eliminuje priamy kontakt kov-kov, čím minimalizuje trenie a opotrebenie.

 - chráni pred poškrábaním  povrchu a pred zvarením povrchov

 - teplotný rozsah použitia: od -30°C do +200°C

 

Priemyselné plastické mazivo LE 1275 ALMAPLEX® je viacúčelové EP mazivo pre použitie v priemysle alebo lodnej doprave. Je veľmi účinné za ťažkých prevádzkových podmienok, zapríčinených vlhkosťou alebo vysokou teplotou. Je vhodné na mazanie elektromotorov, obrábacích strojov, lisov, kovacích zariadení, kovoobrábacích strojov,
drevoobrábacích strojova na všeobecné priemyselné mazanie. Typické aplikácie sú: mazanie plošín, ložísk pracujúcich pri nízkych aj vysokých otáčkach, ventilátorov, ložísk kolies, podvozkov, elektrických motorov, spojok, rotačných strojov. Výrobok je dobre čerpateľný pri nízkych teplotách.


Skúsenosti z aplikácií za ťažkých prevádzkových podmienok vykazujú nízke prevádzkové teploty a dlhšiu životnosť ako sa dosahuje s bežnými mazivami. Môže byť použitý do centrálnych mazacích systémov. Teplotný rozsah použitia: od -30°C do +200°C

 

LE 1275 ALMAPLEX® je priemyselné plastické mazivo vyrobené z minerálneho základového oleja a spevňovadla na báze hlinitého komplexu. Vybrané základové oleje zabezpečujú vysokú mazivosť a odolnosť voči oxidácii. Špeciálny komplex hlinitého mydla prináša vysokú mechanickú stabilitu, excelentnú odolnosť voči stúpajúcej teplote. Mazivo si udržiava excelentné mazacie vlastnosti, jemnú štruktúru a plasticitu v širokom rozsahu pracovných teplôt.


Obsahuje špeciálny ALMASOL® aditív na znižovanie oderu. Tento aditív, určený výlučne pre LE produkty, je chemicky inertný a má afinitu ku kovovým povrchom, podobnú polárnemu účinku. Sám sa naviaže na pracovné povrchy vo forme jednoduchých mikroskopických vrstiev. Táto mikroskopická vrstva má obrovskú únosnosť mazacieho filmu, chráni pred pôsobením kyselín a minimalizuje kontakt kov - kov a obmedzuje trenie a opotrebenie.


Tento špeciálny EP aditív chráni pred poškrábaním povrchu a pred zvarením povrchov. Zásluhou špeciálneho zloženia produkt znižuje trenie, prehriatie a oder, čím sa predlžuje životnosť ložísk.

 

Farba/konzistencia: oranžová/homogénna

 

 

na dopyt porovnať
18,18 € 19,14 €
21,82 € s DPH ušetríte 6 %
LE 1299 ALMAPLEX 400g

Mazivo skonštruované tak, aby poskytovalo optimálny výkon pre zariadenia pracujúce v extrémnych podmienkach. Toto ponúka potenciál pre úsporu energie, redukuje pracovnú teplotu a predlžuje životnosť.

 

Vlastnosti: 

- synergetická kombinácia syntetických základových kvapalín a prísad

- vysoká viskozita základového oleja

- výborná ochrana voči korózii

- obsahuje výhradnú prísadu ALMASOL® voči opotrebeniu

- výborná tepelná a oxidačná stabilita

- výborná odolnosť voči vode

- unikátny výkon pri nízkych aj vysokých teplotách

- vratnosť zmeny konzistencie po vystavení vysokým teplotám

 

Mazivo LE 1299 ALMAPLEX® Ultra-Syn je konštruované tak, aby poskytovalo optimálny výkon pre zariadenia pracujúce v extrémnych podmienkach. Toto ponúka potenciál pre úsporu energie, redukuje pracovnú teplotu a predlžuje životnosť.


LE 1299 ALMAPLEX® Ultra-Syn je široko používané v poľnohospodárstve, baníctve, oceliarňach a papierenskom priemysle.


Výrobok je vhodný pre mazanie podvozkov, ložísk kolies, filtračných a odvodňovacích lisov, kladivových a guľových mlynov. Odporúča sa pre vysoko zaťažované ložiská v oceliarňach, vodných mlynov, prítlačných plstených valcov, ložísk kalandrov v papierňach

 

Prísada priľne k pracovným plochám v jednoduchej mikroskopickej vrstve. Táto mikroskopická vrstva má obrovskú schopnosť niesť zaťaženia, je odolná voči pôsobeniu kyselín a minimalizuje priamy kontakt kov na kov a z toho nastávajúce trenie a opotrebenie.


Obsahuje inhibítor korózie a vysokotlakové (EP) prísady. Výrobok má výbornú odolnosť voči opotrebeniu. Tiež má výbornú odolnosť voči korózii a to aj v prítomnosti (slanej) morskej vody. Táto kombinácia zabezpečuje výnimočný výkon za prítomnosti vody, vynikajúcu čerpateľnosť pri nízkych teplotách a funkčnosť pri vysokých teplotách.


Štruktúra zpevňovadla z hlinitého komplexu zabezpečuje vratnosť zmeny konzistencie maziva po vystavení vysokým teplotám.

 

Farba/konzistencia: zlatá, vláknitá

 

na dopyt porovnať
23,06 € 27,67 € s DPH
LE 4622 MONOLEC 400g

LE 4622 MONOLEC® plastické mazivo má široké použitie v priemysle v automobiloch a poľnohospodárstve, tam kde je požadovaná vysoká odolnosť voči tlakom a dlhá životnosť. Produkt je odporúčaný na mazanie klzných, valivých ložísk a podvozkov, ako dlhodobá náplň ložísk kolies, najmä s diskovými brzdami.

 

Vlastnosti: 

 - výnimočná pevnosť mazacieho filmu 

 - dokázateľná ochrana voči opotrebeniu

 - znižuje teplo a trenie

 - vynikajúca čerpateľnosť pri nízkych teplotách

 - dobrá mechanická stálosť

 - vysoký bod skvapnutia

 - odolnosť voči korózií a vysokým tlakom

 - vynikajúce výsledky v US Steel Grease Mobility Test, ( test čerpateľnosti za nízkych teplôt)

 - teplotný rozsah použitia je od -40°C do +205°C. 

 

LE 4622 MONOLEC® plastické mazivo má široké použitie v priemysle v automobiloch a poľnohospodárstve, tam kde je požadovaná vysoká odolnosť voči tlakom a dlhá životnosť. Produkt je odporúčaný na mazanie klzných, valivých ložísk a podvozkov, ako dlhodobá náplň ložísk kolies, najmä s diskovými brzdami. Špeciálne je odporúčaný pri mazaní čelných nakladačov, vysokozdvižných vozíkov, damperov, zákopových pluhov, ložísk ventilátorov a elektrických motorov.


Pri používaní LE 4622 MONOLEC® sú povrchy zariadení chránené voči korózii a hrdzaveniu. LE 4622 MONOLEC® môže byť odporúčané pre aplikácie do studených klimatických podmienok. Teplotný rozsah použitia je od -40°C do +205°C.

 

Produkt dosahuje vynikajúce výsledky v US Steel Grease Mobility Test, teste čerpateľnosti za nízkych teplôt.

 

Farba/konzistencia: červená/hladká štruktúra

 

na dopyt porovnať
18,18 € 19,14 €
21,82 € s DPH ušetríte 6 %
LE 5180 PYROSHIELD 312g

LE 5180 PYROSHIELD® je určený pre zariadenia v banskom priemysle, otvorené prevodovky a točnice prívesov. Tieto aplikácie požadujú mazivo s výnimočnou odolnosťou proti veľkému zaťaženiu, s vynikajúcou priľnavosťou a ľahkou aplikov ateľnosť pri rôznych teplotách.

 

Vlastnosti:

 - vysoká únosnosť mazacieho filmu

 - odolnosť vysokému tepelnému namáhaniu 

 - obsahuje ALMASOL®, špeciálnu prísadu na zníženie opotrebenia

 - excelentná oxidačná stálosť a ochrana proti korózii

 - vynikajúca odolnosť voči vode

 - veľmi dobrá čerpateľnosť za nízkych teplôt

 - excelentná priľnavosť

 - teplotný rozsah použitia: od -20°C do +230°C

 

LE 5180 PYROSHIELD® je určený pre zariadenia v banskom priemysle, otvorené prevodovky a točnice prívesov. Tieto aplikácie požadujú mazivo s výnimočnou odolnosťou proti veľkému zaťaženiu, s vynikajúcou priľnavosťou a ľahkou aplikovateľnosťou pri rôznych teplotách.


Tento produkt je vhodný pre širokú škálu mazacích technológií, má všestranné použitie a ľahkú aplikáciu v prevádzke. Môže byť použité vširokom rozsahu pracovných teplôt. Pri nízkych teplotách nedochádza k tuhnutiu ani krehnutiu a maziv o zostáva čerpateľné.


LE 5180 PYROSHIELD® je vynikajúce mazivo pre aplikácie, kde je vysoké zaťaženie, rázové namáhanie a veľmi vysoká teplota. Typické aplikácie: banský priemysel a spracovanie nerastov, otvorené prevody, točnice vozidiel, koľajové vozidlá a otvorené prevody mlecích zariadení a vypaľovacích pecí.


Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku aplikácie je vhodné pri prechode na mazivo LE 5180 PYROSHIELD® mazanú oblasť vopred vyčistiť. Pri používaní maziva v uzavretých priestoroch zabezpečte dostatočné vetranie. Po aplikácii dôjde k odpareniu rozpúšťadla a maziv o prejde do konzistencie podľa NLGI 2. Pre zachovanie pôvodných funkčných vlastností nesmie
byť maziv o ďalej riedené ani vprípade keď dôjde k čiastočnému odpareniu rozpúšťadla.


LE 5180 PYROSHIELD® je tiež k dispozícii v praktickom plechovom sprejovom balení ako LE 5100 PYROSHIELD® bez obsahu freónu.

 

Farba/konzistencia: tmavofialová/ hladká, priľnavá

 

 

 

na dopyt porovnať
28,79 € 30,31 €
34,55 € s DPH ušetríte 6 %
MOL Alubia AK 00EP

Polotekuté komplexné hlinité plastické mazivo MOL Alubia AK 00EP je určené na mazanie klzných častí podvozkov automobilov, pomalobežných ozubení, reťazí a klzných ložísk, pracujúcich pri nízkych rýchlostiach a stredných tlakoch.


Vlastnosti:

 - na mazanie klzných častí podvozkov automobilov, pomalobežných ozubení

 - na mazanie reťazí a klzných ložísk, pracujúcich pri nízkych rýchlostiach a stredných tlakoch

 - vynikajúca priľnavosť

 - vynikajúce EP vlastnosti

 - vynikajúca odolnosť voči vode

 - konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 00

 - teplotný rozsah použitia: od -20°C do +100°C

 

Polotekuté komplexné hlinité plastické mazivo MOL Alubia AK 00EP je určené na mazanie klzných častí podvozkov automobilov, pomalobežných ozubení, reťazí a klzných ložísk, pracujúcich pri nízkych rýchlostiach a stredných tlakoch.

 

Zásluhou vysokej viskozity základového oleja môže byť použité na mazanie vysoko zaťažených klzných ložísk, kde sa požaduje aplikácia plastického maziva tekutej konzistencii. Je veľmi dobre odolávajúce vode s vynikajúcou priľnavosťou ku kovovým povrchom.


MOL Alubia AK 00EP má dobrú čerpateľnosť, preto je zvlášť vhodné do centrálnych mazacích systémov.

 

Z jeho zloženia vyplýva vynikajúca priľnavosť ku kovovým povrchom aj v otvorených systémoch a tiež vynikajúca odolnosť voči vode aj v dynamických podmienkach prúdiacej vody. Obsahuje prísady s veľmi dobrými protioterovými a EP vlastnosťami a tiež s antioxidačným a protikoróznym účinkom.

 

MOL Alubia AK 00EP má priľnavú štruktúru s dlhým vláknom, polotekutú konzistenciu a hnedú farbu.


Teplotný rozsah použitia: od -20°C do +100°C

 

Farba/konzistencia: hnedá/vláknitá

na dopyt porovnať
od 1,93 € 2,03 €
2,32 €s DPH ušetríte 5 %
 
MOL Alubia AK 2

Populárne viacúčelové plastické mazivo MOL Alubia AK 2 je určené hlavne na mazanie nízko zaťažených valivých ložísk pracujúcich v priemyselných, poľnohospodárskych a iných zariadeniach s nízkymi a strednými rýchlosťami.

 

Vlastnosti: 

 - vynikajúca čerpateľnosť

 - vynikajúca odolnosť voči vode 

 - konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 1/2

 - teplotný rozsah použitia: od -30°C do +100°C (pri pravidelnom premazávaní až do +120°C)

 

Populárne viacúčelové plastické mazivo MOL Alubia AK 2 je určené hlavne na mazanie nízko zaťažených valivých ložísk pracujúcich v priemyselných, poľnohospodárskych a iných zariadeniach s nízkymi a strednými rýchlosťami.


Vďaka výbornej čerpateľnosti môže byť použitý aj v centrálnych mazacích systémoch. U ľahšej mobilnej techniky s nižším tlakovým namáhaním sa môže používať do nábojov kôl.

 

Z jeho zloženia vyplýva dobrá odolnosť voči vode a veľmi dobrá čerpateľnosť.

 

MOL Alubia AK 2 má hladkú štruktúru, polomäkkú konzistenciu a žltohnedú farbu.


Teplotný rozsah použitia: od -30°C do +100°C (pri pravidelnom premazávaní až do +120°C)

 

Farba/konzistencia: hnedá/homogénna

na dopyt porovnať
od 2,07 € 2,18 €
2,48 €s DPH ušetríte 6 %
MOL Alubia AK 2EP

Vysokovýkonné viacúčelové plastické mazivo MOL Alubia AK 2EP je prednostne určené na mazanie vysoko zaťažených klzných a valivých ložísk pracujúcich v priemyselných zariadeniach a v mobilnej technike.

 

Vlastnosti: 

 - dobrá čerpateľnosť

 - vynikajúca odolnosť voči vode

 - vynikajúca mechanická stálosť

 - vynikajúce protioderové a EP vlastnosti

 - dlhá životnosť

 - veľmi dobrá protikorózna ochrana

 - na mazanie vysoko zatažených klzných a valivých ložísk pracujúcich  v priemyselných zariadeniach a v mobilnej technike

 - vhodný na ložiský pre systýmy nepretržitého valcovania za tepla

 - konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 2

 - teplotný rozsah použitia: od -20°C do +140°C (v centrálnych mazacích systémoch do +160°C).

 

Vysokovýkonné viacúčelové plastické mazivo MOL Alubia AK 2EP je prednostne určené na mazanie vysoko zaťažených klzných a valivých ložísk pracujúcich v priemyselných zariadeniach a v mobilnej technike.


Je špeciálne vhodné pre klzné a valivé ložiská v oceliarňach pre systémy nepretržitého valcovania za tepla. V prípade pravidelného premazávania zabezpečuje dobrú mazivosť ložísk až do teploty +160°C.


Veľmi dobre odoláva vode, vysokým zaťaženiam a má predĺženú životnosť. Nakoľko je ľahko čerpateľné je vhodné aj pre aplikáciu pomocou centrálnych mazacích systémov.


Je vhodné tiež pre niektoré klzné a valivé uloženia ťažkej mobilnej techniky a ostatné dopravné, stavebné a poľnohospodárske stroje.


Teplotný rozsah použitia: od -20°C do +140°C (v centrálnych mazacích systémoch do +160°C).

 

Farba/konzistencia: hnedá/homogénna

na dopyt porovnať
32,51 € 34,22 €
39,01 € s DPH ušetríte 5 %
Na stranu: produktov.
Nákupný košíkNákupný košík
Spolu: 0,00 € bez DPH
0,00 € s DPH
Vstúpiť do košíka

 

Neviete sa rozhodnúť?

Radi vám ODBORNE
poradíme:

+421 911 431 666
motogenerator21@gmail.com

 

 

 

  

Platobné systémy: 

   

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 

 

 

Nájdete nás aj tu: 

Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov    NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 

Robotník